Lem Beslagfabrik Logo

Kvalitet og miljø

Vi ønsker, at Lem Beslagfabrik skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives med spændende arbejdsopgaver. Det er en selvfølge, at arbejdsmiljøet er i top.

Virksomheder mod kræft

AAA 2009

 

Formål

Kvalitetssystemet er udarbejdet for at opfylde de krav, som er beskre¬vet i
Lem Beslagfabrik’s kvalitetspolitik. Kvalitetssystemet er et hjælpemiddel til at sikre at Lem Beslagfabrik lever op til stillede krav, samt at kvaliteten af vore produkter og serviceydelser fastholdes og forbedres.


Politikker

Vi vil opretholde et kvalitetsstyringssystem, der opfylder de krav, der stilles til os som producent, og som efterprøves regelmæssigt.

Vi vil sikre, at de produkter vi leverer er i overensstemmelse med specificerede krav og forventninger.

Vi vil til stadighed søge, at holde virksomheden ajour med den teknologiske udvikling, så virksomhedens konkurrenceevne bevares og/eller forbedres.

Vi vil sikre, at vore produkter bliver opfattet som kvalitetsprodukter både internt og eksternt.

Miljø

Vi vil leve op til gældende miljøkrav såvel internt som eksternt og som en løbende proces forbedre arbejdsmiljøet i bredeste forstand.

Miljøfarligt affald bortskaffes altid på forsvarlig vis i henhold til gældende lovgivning.

Arbejdspladser og arbejdsforhold vurderes og bedømmes løbende, og relevante forbedringsaktiviteter implementeres.